Contracte

OMV Petrom S.A

Servicii de investigare pe teren, elaborare a documentaţiilor aferente acestora si a documenţiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor, autorizațiilor pentru activitatea de curățare, remediere sol și/sau apă subterană și reconstrucție ecologică, atât a...

Acord cadru pentru lucrări aferente abandonării sondelor aparținând OMV Petrom S.A.

În luna iulie 2015 Global Innovation Solution a câștigat licitaţia pentru proiectul „Acord cadru pentru lucrări aferente abandonării sondelor aparținând OMV Petrom S.A.”, contractul fiind încheiat cu OMV Petrom S.A. În cadrul acestui proiect, GIS este responsabil cu...

Operarea Stațiilor de bioremediere, Platformei de stocare temporară și a Depozitului final ale OMV PETROM S.A. Lot 5

În Noiembrie 2013 am început colaborarea cu o asociere de patru companii ce activează în domeniul construcțiilor si am câștigat un contract de operare a două stații de bioremediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi. În Februarie 2014, Global Innovation Solution...

Contract de management al Stației de Bioremediere

Am participat ca și consultanți  încă de la faza de ofertare a unui contract de achiziții publice pentru operarea a două stații de bioremediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi. În urma serviciilor de calitate oferite, firma noastră a fost contractată pentru a...

Contract Kronospan Sebeș 2015

Contractul a constat în obținerea Autorizației Integrate de Mediu pentru creșterea capacității de producție a instalației de formaldehidă de la 30000 t/an la 40000 t/an. S-au elaborat următoarele documentații: Formular de solicitare Raport de amplasament (RA) Studiu...