Operarea Stațiilor de bioremediere, Platformei de stocare temporară și a Depozitului final ale OMV PETROM S.A. Lot 5

În Noiembrie 2013 am început colaborarea cu o asociere de patru companii ce activează în domeniul construcțiilor si am câștigat un contract de operare a două stații de bioremediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi.

În Februarie 2014, Global Innovation Solution a semnat un contract de consultanță în inginerie cu cele patru companii, devenind astfel managerul procesului de bioremediere si oferind suport contractorilor în toate etapele procesului, printre care:

  • realizarea managementului de proiect
  • prelevarea probelor de sol
  • realizarea de analize de laborator (conținutul total de hidrocarburi din sol, analiza cantității de nutrienți din sol, pH, umiditate, nivel de fungi și bacterii necesare procesului de bioremediere, conținut de biocizi, etc.)
  • analiza nivelului de afânare
  • comunicarea cu beneficiarul
  • activități de raportare către beneficiar