Contract de management al Stației de Bioremediere

Am participat ca și consultanți  încă de la faza de ofertare a unui contract de achiziții publice pentru operarea a două stații de bioremediere a solurilor contaminate cu hidrocarburi. În urma serviciilor de calitate oferite, firma noastră a fost contractată pentru a manageria întreg procesul de bioremediere.

Serviciile au constat în sprijinirea contractorilor în toate etapele procesului: management de proiect, servicii de analiză a calităţii solurilor, soluții tehnice pentru eficientizarea procesului de bioremediere, planificarea şi gestionarea activităților de remediere, servicii de management al deșeurilor, elaborarea documentațiilor pentru obținerea de avize, analiza achiziției de produse și servicii necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de bioremediere.

Obiectul contractului a constat în realizarea de servicii de consultanță, management de proiect, prelevarea probelor de sol, realizarea de analize de laborator (conținutul total de hidrocarburi din sol, analiza cantității de nutrienti din sol, pH, umiditate, nivel de fungi și bacterii necesare procesului de bioremediere, conținut de biocizi, etc.), analiza nivelului de afânare, comunicarea cu beneficiarul, activități de raportare către beneficiar, etc.