Contract Kronospan Sebeș 2015

Contractul a constat în obținerea Autorizației Integrate de Mediu pentru creșterea capacității de producție a instalației de formaldehidă de la 30000 t/an la 40000 t/an.

  • S-au elaborat următoarele documentații:
  • Formular de solicitare
  • Raport de amplasament (RA)
  • Studiu de impact cumulat asupra mediului
  • Studiu de analiză şi evaluare a dispersiei emisiilor de poluanţi în aer

Pentru elaborarea studiului de impact cumulat asupra mediului s-au analizat atât principalele activități din cadrul instalației, cât și activitățile desfășurate pe Platforma Kronospan de către ceilalți operatori economici, precum și traficul rutier din zona analizată.

Studiul de analiză și evaluare a dispersiei emisiilor de poluanți în atmosferă a avut ca scop estimarea nivelului de poluare a aerului înconjurător cu emisiile de poluanți proveniți din procesele tehnologice desfășurate atât de către operatorul economic, cât și de către ceilalți operatori economici care își desfășoară activitatea pe Platforma Kronospan, precum și cu emisiile provenite din traficul rutier din zona analizată.

Estimarea nivelului de poluare s-a facut prin modelarea matematică a dispersiei poluanților în aer și

s-au analizat rezultatele obținute în urma modelării.

Pe tot parcursul derulării procedurii de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, s-a acordat sprijin KRONOSPAN Sebes SA în demersul obținerii acesteia de la Agenția de Protecție a Mediului Alba.

La data de 08.01.2016, autoritatea competentă de mediu (Agenția de Protecție a Mediului Alba) a actualizat Autorizația integrată de mediu nr. SB 67/2007 în vederea creșterii capacității de producție a instalației de formaldehidă de la 30000 t/an la 40000 t/an, exprimat 100%.